Altijd comfortabel warm met een onderhoudsabonnement van installatiebedrijf Valk

Onderhoud aan uw cv-ketel

Onderhoud aan uw cv-ketel is noodzakelijk zodat uw verwarmingssysteem te allen tijden goed blijft functioneren. Regelmatig onderhoud voorkomt storingen, geeft de ketel een langere levensduur en zorgt ervoor dat het rendement optimaal blijft.

Wat houdt een abonnement in?

 • Het jaarlijks schoonmaken van uw centrale verwarmingsketel
 • Gelijktijdig het bijvullen en ontluchten
 • Het controleren van regel -en beveiligingsapparatuur
 • Het opheffen van eventuele storingen gedurende het gehele jaar
 • Ons werkgebied is 20km rondom Kamerik

Bij storingen aan uw installatie zijn geen voorrijkosten en geen arbeidsloon verschuldigd

Basis Abonnement Valk

Onderhoud aan je CV-ketel

Geen voorrijkosten bij onderhoud

Geen arbeidskosten bij onderhoud

Geen voorrijkosten bij storing

Geen arbeidskosten bij storing

24/7 storing melden

Wat valt niet binnen het abonnement

Er zijn zaken, die niet binnen de abonnementsovereenkomst vallen, n.l.:

 • Het bijvullen en ontluchten van de installatie buiten de jaarlijkse schoonmaakbeurt
 • Het aansteken van de ketel buiten de jaarlijkse schoonmaakbeurt
 • Het repareren van lekkende radiatoren en leidingen en het verhelpen van storingen door onoordeelkundig gebruik zoals: schakelaar uitgeschakeld, thermostaat te laag ingesteld, stekker uit stopcontact gehaald

Hoe lang loopt een onderhoudsabonnement

Een abonnement loopt vanaf het moment, dat de overeenkomst wordt aangegaan gedurende 12 maanden. Daarna wordt het stilzwijgend verlengd.

Laat u CV-ketel vertrouwd onderhouden door ons!

logo
logo_technieknl
vaillant-v-team

Is goed onderhoud ook mogelijk zonder abonnement?

Voor het schoonmaken van uw installatie kunt u telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 0348-401320. Dit geldt tevens voor het doorgeven van een storing aan uw verwarmingsketel. Bij afwezigheid hoort u een automatisch bericht met een verwijzing naar een 06 nummer. Dit nummer is alleen voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar.

Wat te doen bij storing?

 • Controleer het stopcontact.
 • Controleer de aardfout schakelaar.
 • Controleer de waterdruk tussen 1 en 2 bar.
 • Druk de reset knop in zodat de ketel opnieuw start.

Het storingsnummer is 0348-401320.  Bij afwezigheid hoort u een automatisch bericht met een verwijzing naar een 06 nummer. Dit nummer is alleen voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar.

De monteurs zijn ook altijd oproepbaar door middel van een mobile telefoon, waardoor uw storing snel kan worden opgelost.